Technologie informatyczne stają się coraz bardziej zaawansowane, obejmują coraz więcej obszarów, w coraz większym stopniu decydują o rozwoju firm.

Stają się też coraz bardziej złożone i wymagające w zarządzaniu.

Robert Selow, amerykański ekonomista (Nobel 1987), napisał w swoim znanym artykule, że: „technologie informatyczne widać wszędzie - z wyjątkiem statystyk wydajności”.

Pracując razem z naszymi klientami staramy się przełamywać Paradoks Selowa.