Doświadczenia

Przez prawie 10 lat przeprowadziliśmy wiele projektów dla różnorodnych Klientów. Niektóre z nich wymienione są poniżej. Dla znacznej grupy naszych Klientów zachowanie poufności jest bardzo ważne - dlatego w takich przypadkach podaliśmy tylko zakres projektu.

  • przygotowywanie strategii biznesowej w nowym obszarze związanym z digitalizacją dla wiodącej polskiej firmy przemysłu ciężkiego, analiza efektywności opcji rozwojowej opartej na M&A
  • opracowanie strategii IT dotyczącej modelu sourcingowego dla jednego z wiodących banków polskich
  • ocena stanu działu IT i wsparcie projektu rozwoju IT odpowiadającego nowej strategii biznesowej dla jednej z kluczowych instytucji polskiego rynku finansowego
  • opracowanie frameworku Programu Innowacyjnego dla jednej z największych polskich firm paliwowych; Program obejmuje szereg projektów B+R mających na celu opracowanie nowej oferty produktowej przeznaczonej na nowe rynki
  • wsparcie w zakresie rozwoju biznesu dla zarządu polskiego oddziału globalnej firmy informatycznej
  • opracowanie strategii digitalizacji i informatyzacji dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, pod kątem maksymalizacji oddziaływania społecznego (we współpracy z firmą itWorks)
  • stworzenie i uruchomienie programu współpracy z instytucjami kultury dla globalnej firmy technologicznej; w tym przeprowadzono ocenę potrzeb różnych instytucji kultury, budowę oferty technologiczno - usługowej dostosowanej do potrzeb i możliwości tych instytucji
  • audyt strumienia IT projektu Muzeum Historii Żydów Polskich
  • opracowanie koncepcji, modelu biznesowego i projektu technicznego dla ogólnopolskiego systemu archiwacji cyfrowej dóbr kultury dla czołowej polskiej firmy technologicznej