Jak pracujemy

Każdy nasz projekt traktujemy wyjątkowo. Jednak układają się one pewne kategorie:


Strategia IT

zwykle kierunki dalszego rozwoju IT w firmie czy instytucji nie są oczywiste; przy ograniczonych budżetach, rosnących oczekiwaniach i coraz trudniej dostępnych kompetencjach decyzje w co inwestować i w jakim modelu działać – są coraz trudniejsze. Wspomagamy naszych Klientów w planowaniu rozwoju IT w sposób maksymalnie odpowiadający wymaganiom ich strategii biznesowej czy instytucjonalnej.  

Cloud assessment

Chmura (Cloud) staje się coraz popularniejszą opcją dla instytucji i firm. Daje perspektywę pełnej elastyczności infrastruktury IT, przy braku konieczności inwestowania, czy zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych.

Z drugiej strony jednak „przejście do chmury” jest jednym z trudniejszych i bardziej złożonych przedsięwzięć migracyjnych. Wymaga nie tylko podjęcia decyzji o wyborze odpowiedniego dostawcy - lub dostawców - usług, ale też starannego zaplanowania aspektów poza-technicznych, takich jak: cyberbezpieczeństwo, ciągłość działania, przenaszalność aplikacji, unikanie „vendor-locka”, czy wreszcie realnej oceny kosztów. Wybór opcji chmury heterogenicznej dodatkowo komplikuje ten obraz.

Planowanie „przejścia do chmury” powinno zacząć się od oceny aplikacji i infrastruktury IT firmy, a także jej wymagań biznesowych i instytucjonalnych. Istotne jest także zbadanie zobowiązań i ograniczeń prawnych nałożonych na instytucję lub firmę i na prowadzone przez nią procesy przetwarzania danych określonego typu.

Następnie analiza powinna wskazać jacy dostawcy mogą spełnić te wymagania, jaka powinna być struktura usług i jakie elementy ich oferty wymagają zbadania, potwierdzenia i oceny.

Bez „due dilligence” tego typu podjęcie właściwych decyzji o trybie „przejścia do chmury” jest praktycznie niemożliwe. Eprom przeprowadza tego typu analizę wstępną – „Cloud assessment” - która wskazuje realne korzyści i trudności tego procesu, dostarczając danych do podjęcia optymalnej decyzji.

Strategia biznesowa

technologie IT nie tylko wspierają biznes – umożliwiają także takie sposoby działania, które dotąd nie były możliwe; pozwalają na budowanie nowej oferty i dotarcie do nowych klientów. Nasze doświadczenie z technologiami IT łączymy z wiedzą branżową naszych Klientów otwierając nowe możliwości rozwoju.

Project Management

zarządzanie projektami to nie tylko PMI, Prince2 i formalne metodyki – to także umiejętność osiągania celów w sposób dostosowany do kultury firmy, przy wzięciu pod uwagę rozbieżnych oczekiwań uczestników, i w sytuacji, w której zarządza się ludźmi, którzy nie podlegają zarządzającemu; to także umiejętność zachowania kontroli nad licznymi strumieniami działań. Robimy to w imieniu naszych Klientów

Inżynieria kontraktu

zarządzanie kontraktami o komponencie IT z punktu widzenia Klienta, który nie jest firmą lub instytucją technologiczną – może stanowić poważne wyzwanie. W imieniu naszych Klientów nadzorujemy dostawców i czuwamy nad tym, by projekty IT przynosiły takie skutki biznesowe czy instytucjonalne, dla których zostały rozpoczęte.

Audyt projektu (health check)

jak mówią statystyki – większość przedsięwzięć informatycznych napotyka na trudności, które najczęściej objawiają się przekroczeniem budżetu, opóźnieniami, czy wątpliwościami co do jakości rezultatów; pomagamy ocenić rzeczywisty stan projektu, zidentyfikować prawdziwe źródła problemów i wskazać praktyczne rozwiązania.  

Co dalej

to najczęstsza forma współpracy z naszymi Klientami – firmy i instytucje stają przed trudnymi wyborami, znajdują się w złożonych sytuacjach, w których technologie IT i ich dostawcy stają się częścią problemu, a nie rozwiązania. Dzięki znajomości branży IT i zrozumieniu potrzeb naszych Klientów jesteśmy w stanie wskazać możliwości działania, które będąc akceptowalne dla wszystkich stron, umożliwiają osiągnięcie celu.

Interim Management

zadania restrukturyzacyjne, misje ograniczone w czasie, nieoczekiwane luki kompetencyjne  – to momenty, w których czasowa współpraca z doświadczonym managerem jest naturalną opcją;  dzięki naszej rozległej sieci współpracowników i partnerów jesteśmy w stanie zaproponować kandydaturę praktyka odpowiedniego formatu.  

M&A

przyspiesza konsolidacja branży IT, coraz więcej dynamicznych firm, spoza sektora IT, wybiera sposób szybkiego uzyskiwania - koniecznych do ich rozwoju cyfrowych kompetencji - poprzez akwizycję firm informatycznych; wspieramy naszych Klientów identyfikując możliwe „targety” akwizycyjne, wykonując biznesowe i technologiczne due dilligence, pomagając w wycenie, prowadząc negocjacjeplanując optymalny przyszły model działania. 

Bezpieczeństwo IT

staje coraz ważniejsze. Wiele firm dysponuje już zespołami (SOC), które mają przeciwdziałać zagrożeniom. Jednak poziom dojrzałości organizacyjnej i technicznej tych grup często nie jest dostateczny. Jest to groźne zwłaszcza, że zakres zadań powiększa się ciągle o nowe obszary, takie jak IoT i pojawiają się coraz to nowe zagrożenia. Staramy się wzmocnić bezpieczeństwo naszych Klientów planując rozwiązania dostosowane do ich potrzeb – i możliwości. Poprawiamy organizację działów bezpieczeństwa i grup SOC, pomagamy znaleźć właściwe rozwiązania techniczne i odpowiednich partnerów.